Miért jobb a magyar termék?

Ha általánosságban kérdezzük, a legtöbb országban a domináns vélemény az, hogy a nemzeti termékek jobb vagy azonos minőségűek a magyar termékekkel való összehasonlításban. A magyar termékeket általában sajátjuknál jobb minőségűeknek tartók aránya Horvátországban csupán 6 százalék, Lengyelországban mindössze 2% és Szlovákiában is csak 7%. Jugoszláviában már a kérdezettek ötöde mondja, hogy a magyar termékek jobbak, mint amiket a hazájukban állítanak elő; a románoknak 27 százaléka vélekedik hasonlóképpen - alig kevesebben annál, mint akik egyértelműen a nemzeti termékeket tartják jobbnak (28%). Minél fiatalabb a válaszadónk, mindkét országban annál valószínűbben gondolja jobbnak a magyar termékeket a hazaiaknál.

visszalépés
BemutatkozáslElérhetőségeklTechnológialFelkészültség, gépparklTermékeklSzolgáltatásoklGYIKlPartnereinklHírek